SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendium
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Stypendium na rok 2022  
 HOME > Stypendium
 Stypendium na rok 2022
 

 

Komunikat Komisji Stypendialnej
Towarzystwa Historyczno-Literackiego

 

Informujemy, że termin nadsyłania podań o stypendia na rok 2022 upływa z dniem 30 maja 2022 r. (o ważności podania decydować będzie data stempla pocztowego).

O stypendia ubiegać się mogą osoby specjalizujące się w historii literatury polskiej, w krytyce literackiej, w historii Polski oraz w historii sztuki polskiej.

Zasadniczo chodzi o kandydatów nie posiadających jeszcze wysokich tytułów naukowych, którym dla kontynuowania pracy badawczej niezbędny jest krótki pobyt w Paryżu. Dla kandydatów takich możliwe będzie korzystanie z tutejszych bibliotek i archiwów, w pierwszym rzędzie ze zbiorów archiwalnych Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Znajomość języka francuskiego będzie przydatna. O stypendium Towarzystwa Historyczno-Literackiego nie mogą ubiegać się mieszkańcy Paryża i regionu paryskiego. Do umotywowanego podania należy dołączyć życiorys, wykaz publikacji, a także, w razie potrzeby, opinie osób kompetentnych w określonej dziedzinie poszukiwań.

Stypendium wynosi 2000 euro. Fundusz nie pokrywa kosztów podróży oraz nie zapewnia mieszkania w Paryżu. Przed przyjazdem do Francji, stypendyści muszą ubezpieczyć się na wypadek choroby. Kumulowanie w tym samym okresie różnych stypendiów jest niedozwolone.

Podania prosimy przysyłać na adres :

Komisja Stypendialna Towarzystwa Historyczno-Literackiego
Société Historique et Littéraire Polonaise
6, quai d’Orléans
75004 PARIS
 

 
 
       Copyright İ Bibliothèque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.